ยินดีต้อนรับ นางสาวฌญนพัธต์ ปักคะมา ครูผู้ช่วย วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)