จัดหวัดบึงกาฬ จัดโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม