โรงเรียนโนนคำพิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอำเภอโซ่พิสัย ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ThaiID