ปพ.5 ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปพ.5 ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Excel จากลิงก์ด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูล โดยกรอกข้อมูล 1 ไฟล์ต่อ 1 รายวิชา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปพ.5 :

ส่งและใช้งาน ปพ.5 ออนไลน์ :

หมายเหตุ : มีเพียง Email ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ Google drive โรงเรียนโนนคำพิทยาคมร่วมกันแล้วเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ ในไดร์ฟข้างต้นได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกสู่สาธารณะ หากคุณครูท่านใดไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ ในลิงก์ดังกล่าวได้ กรุณาติดต่อ admin เพื่อลงทะเบียนอีเมล์ของท่านก่อนใช้งาน