วัน: 2 พฤศจิกายน 2566

รับการนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม